Jak do nas dołączyć?

Prosta sprawa. Trzeba spełnić kilka warunków:

1. Chcieć się dobrze i odpowiedzialnie bawić.

2. Zapoznać się ze Statutem LOK, wypełnić deklarację członkowską (wersja on-line).

3. Opłacić składkę w wysokości 150 zł* / rok oraz wpisowe 150 zł (jednorazowo) na rachunek bankowy:
Istnieje możliwość rozłożenia składki na 2 równe raty (II rata płatna do 30.06.2018 r.) na podstawie wniosku Członka KŻR Podlasie.
**Składka Członkowska KŻR Podlasie nie obejmuje opłat za wydanie / przedłużenie licencji zawodniczej.

LOK Białystok
nr konta: 25 1240 1095 1111 0010 1892 4795

W tytule należy wpisać „KŻR PODLASIE składka 2017 + imię i nazwisko”

4. Przesłać skany deklaracji i potwierdzenie wpłaty na adres kzrpodlasie@gmail.com.

5. Na pierwszym szkoleniu strzeleckim odbyć podstawowe przygotowanie teoretyczno-praktyczne, wraz z wewnętrznym egzaminem.

6. Zakupić kamizelkę ostrzegawczą oraz ochronniki słuchu.

Po tym zdobywa się rangę członka Klubu Żołnierzy Rezerwy „Podlasie”.

Będąc członkiem naszego klubu, będziesz miał prawo uczestniczyć, we wszystkich naszych działaniach.

Obecnie Komandorem naszych spotkań strzeleckich praktycznych i teoretycznych jest prowadzący strzelanie. Jest naszym mentorem i wzorem. Jego słowo najważniejsze i nie podlegające jakiejkolwiek dyskusji.
Zdjęcia i filmy z naszych spotkań strzeleckich publicznie można publikować jedynie, za wyraźną i jednoznaczną zgodą prowadzącego strzelanie.

W klubie, obowiązuje hierarchia, ze stopniami posiadanych umiejętności. Związane jest to z naszymi klubowymi zasadami bezpieczeństwa.
Hierarchia nie obowiązuje w działaniach nie związanych ze strzelectwem. Tutaj istotnym jest zaangażowanie i działanie członka klubu.

Witamy Serdecznie w naszych szeregach! – kontakt.

Dodaj komentarz