Patent Strzelecki

Poniższe informacje pobrane ze strony www.braterstwo.eu

Patent to jest taki papier, który potwierdza, że znasz prawo i potrafisz się posługiwać bronią w elementarny sposób (nie patrzysz do lufy, nie mierzysz do kolegów). Wydaje się go dożywotnio na trzy różne kategorie broni: pistolet (P), karabin (K) i strzelbę (S).
Warto robić wszystkie kategorie na raz, bo kosztuje tyle samo. Jak nie zrobisz patentu np na strzelbę, to nie dostaniesz licencji na strzelbę i nie dostaniesz pozwolenia na strzelbę do celów sportowych. Ani do celów kolekcjonerskich, o ile nie zdasz osobnego egzaminu przed Policją na strzelbę.
Zatem rób patent na wszystko. Nie ma żadnych korzyści z robienia ograniczonego patentu.

Po zapisaniu do klubu można przystąpić do egzaminu na patent. Aby być do niego dopuszczonym musisz być członkiem klubu przynajmniej trzy miesiące (wynika to z regulaminu PZSS).
Przed egzaminem: zaznajomić się z wymogami, obsługą broni, techniką strzelania, itp. Kurs powinien być możliwe intensywny i omawiać wszystkie rodzaje broni, z których będziesz zdawać patent strzelecki (pistolet, karabin, strzelba).

Egzamin na patent sprawdza wiedzę i umiejętności strzeleckie początkującego zawodnika. Na stronie PZSS jest opublikowany regulamin, który wymienia wymogi, jakie należy spełnić, żeby zdobyć to uprawnienie.

Egzaminy są organizowane w całym kraju przez PZSS. Możnaprzystąpić do egzaminu w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Lista egzaminów jest publikowana przez PZSS

Na poprawki patentu jest 6 miesięcy. Można przystąpić do poprawki, ale nie wcześniej niż po 7 dniach. Zdawać można w dowolnym miejscu w Polsce. Za każde przystąpienie do poprawki płacisz na konto PZSS 100 zł. Nie musisz już przedstawiać nowego wniosku o wydanie patentu, bo wszystko jest w komputerze PZSS.
Opłata jest niezależna od tego, czy poprawiasz tylko jedną dyscyplinę (np strzelbę), czy cały egzamin, bo już na części teoretycznej wynik był negatywny.

Podstawowe wymogi dla osób ubiegających się o uzyskanie patentu strzeleckiego PZSS:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum trzymiesięczne członkostwo w klubie sportowym zrzeszonym w PZSS,
 • złożenie wniosku o nadanie patentu wraz z pozytywnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej i potwierdzeniem kierownika klubu, że zawodnik odbył szkolenie oraz należy do klubu od minimum 3 miesięcy,
 • zaliczenie egzaminu organizowanego przez Prezesa PZSS.

Egzamin organizują wojewódzkie związki strzelectwa sportowego lub kluby sportowe za zgodą Prezesa PZSS. Obecnie, z powodu dużej ilości chętnych ustalono limity zdających na każdy egzamin. Egzaminy odbywają się w całej Polsce, zwykle w dni wolne (sobota, niedziela). Można wybrać się na dowolny egzamin, niezależnie od tego do jakiego klubu należysz i gdzie mieszkasz.
Egzamin odbywa się jednego dnia i składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej, czyli strzelania.

Część teoretyczna egzaminu na patent strzelecki PZSS

Składa się z testu „A,B,C” jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź z trzech podanych jest poprawna). Zestaw jest losowany po dwa pytania z następujących zagadnień:

 1. obowiązująca UoBiA oraz przepisy wydane na jej podstawie,
 2. zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
 3. regulaminy strzeleckie,
 4. budowa, zasady działania i dane techniczne broni do celów sportowych,
 5. przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią.

Na pierwsze cztery pytania (z UoBiA oraz zasad bezpieczeństwa) trzeba odpowiedzieć poprawnie. W pozostałych 6 pytaniach można zrobić nie więcej niż jeden błąd. Na udzielenie odpowiedzi jest 20 minut.

Część strzelecka egzaminu na patent strzelecki PZSS

Do części strzeleckiej można podejść wyłącznie w przypadku zaliczenia egzaminu teoretycznego. Egzamin składa się ze strzelania z pistoletu, karabinu oraz strzelby. W przypadku zdawania ograniczonego patentu (co jest pozbawione sensu), zawodnik zdaje tylko wybrane dyscypliny.

 • Pistolet: 6 minut, odległość 25m, tarcza TS2, postawa stojąca. Minimum 4 przestrzeliny w okręgu o średnicy 15cm.
 • Karabin: 6 minut, odległość 50m, tarcza Ksp, postawa leżąca. Minimum 4 przestrzeliny w okręgu o średnicy 5cm.
 • Strzelba: 3 minuty, odległość 10m, cele reaktywne (poppery). Minimum 4 trafione cele.