Pozwolenie na broń

Kto wydaje pozwolenia na bron?

Policja. Wysyłasz listem poleconym komplet wymaganych prawem dokumentów do WPA (wydziału postępowań administracyjnych) w odpowiedniej ze względu na adres zamieszkania komendzie wojewódzkiej policji (KWP). Oni to mielą, mielą (z reguły ok 1-2 miesiące) i jak spełniasz wymogi to wypluwają pozytywną decyzję.

Jakie są rodzaje pozwoleń na broń?

W Polsce nie ma jednego pozwolenia na broń. Jest kilka różnych rodzajów pozwoleń, które uprawniają do różnego typu broni, mają różne wymagania, są łatwiejsze lub trudniejsze w uzyskaniu. Wszystkie te pozwolenia łączą warunki wstępne: skończone 21 lat, niekaralność, zdrowie psychiczne, zamieszkanie na terenie kraju.
Warunki wstępne wynikają z art 15 UoBiA.
Rodzaje pozwoleń są wypisane w art 10 UoBiA.

Można uzyskać broń będąc dorosłym, ale nie mając 21 lat?

Art. 15 ust 2 UoBiA mówi, że na wniosek pewnych organizacji (kluby sportowe, PZŁ, stowarzyszenia obronne) można uzyskać pozwolenie mając skończone jedynie 18 lat. Taka możliwość dotyczy pozwoleń do celów myśliwskich lub sportowych i nie jest zbyt popularna.

Jakie są drogi uzyskania polecanych typów pozwoleń?

Broń do celów sportowych: zapisz się do klubu sportowego, zdaj patent, uzyskaj licencję PZSS, zrób badania (psycholog, psychiatra, lekarz ogólny), wyślij wniosek do WPA. Zwykle pozwolenia są na 4-8 sztuk broni (patent + licencja zwalnia z egzaminu na broń sportową).
Broń do celów kolekcjonerskich: zapisz się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego (np do nas), zrób badania (psycholog, psychiatra, lekarz ogólny), wyślij wniosek do WPA, zdaj dosyć trudny egzamin przed Policją. Zwykle pozwolenia są na 10-15 sztuk broni.
Broń sportowa do celów kolekcjonerskich: zrób patent i uzyskaj licencję PZSS, zapisz się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, wyślij wniosek do WPA. Jest to ograniczenie „pozwolenia do celów kolekcjonerskich” do broni sportowej, dzięki temu mając licencję PZSS, uzyskujesz zwolnienie z (często nieprzyjemnego) egzaminu na Policji. Zwykle pozwolenia są na 10-15 sztuk broni (patent + licencja zwalnia z egzaminu na broń sportową).
Dopuszczenie do broni sportowej: zrób badania, wyślij wniosek do WPA.

Co to jest dopuszczenie?

Dopuszczenie do posiadania broni jest swego rodzaju pozwoleniem na broń, które upoważnia do używania broni stanowiącej własność podmiotu (klubu, firmy szkoleniowej, strzelnicy itp.) w takich celach na jakie zostało wydane pozwolenie na broń temu podmiotowi.
Dopuszczenie pozwala na noszenie, przemieszczanie, używanie itp. broni obiektowej czyli broni posiadanej na świadectwo. Dzięki temu możemy wziąć broń klubową i jechać z nią przez cały kraj na zawody.
Poruszając się z bronią obiektową należy mieć przy sobie dwa dokumenty:
1) legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
2) świadectwo broni czyli kartonik wypisywany przez Policję na każdy egzemplarz broni obiektowej (świadectwem broni dysponuje klub).

 

 

Mundurowi

Jestem mundurowym, czy to lepiej?

Jeśli jesteś funkcjonariuszem służb mundurowych (potocznie mówiąc): policjantem, żołnierzem, strażnikiem granicznym, służbą więzienną, CBA, ABW, itp to jest to łatwiej, taniej i szybciej.
W takim przypadku jesteś zwolniony z egzaminów ze znajomości prawa i obsługi broni — w ramach broni, na którą masz zaliczone przeszkolenie, a także z badań lekarskich, o ile masz przydzieloną broń służbową. Idealnym pozwoleniem wtedy jest pozwolenie kolekcjonerskie, bo prawie nic nie kosztuje.
Takie pozwolenie można uzyskać nawet w kilka dni (jeśli Cię lubią i masz znajomych), a na spokojnie w kilka tygodni.

Jestem mundurowym, nie mam przydzielonej broni służbowej?

Trochę. Funkcjonariusz państwowej formacji uzbrojonej, mający przydzieloną broń służbową jest zwolniony z przedstawiania orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego. W przypadku braku przydzielenia broni służbowej przedstawienie orzeczeń jest obligatoryjne. Jednak ten sam funkcjonariusz jest zwolniony z egzaminu i to niezależnie, czy ma przydzieloną broń służbową, czy nie.

Jestem mundurowym, co mam zanieść do WPA?

  1. podanie o wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich. Na wniosku należy podać swoje pełne dane personalne oraz adres miejsca stałego pobytu,
    2. dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto urzędu miasta, w którym ma siedzibę organ Policji (Komenda Wojewódzka Policji lub Żandarmeria Wojskowa),
    3. zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze funkcjonariusza uzbrojonej służby mundurowej i posiadaniu przydzielonej broni. Ten dokument uzyskasz w kadrach,
    4. zaświadczenie lub dokument o tym, że było się przeszkolonym w ramach służby z konkretnych rodzajów broni. Niestety, w celu sztucznego zaniżenia statystyk niedawno Policja przestała wydawać Policjantom pozwoleń na broń bocznego zapłonu, jeśli nie przejdą dodatkowego egzaminu w WPA. Uzasadniają to twierdzeniem, że Policjanci nie byli z tego typu broni przeszkoleni,
    5. zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim wraz z kopią regulaminu (stowarzyszenie zwykłe) lub statutu (stowarzyszenia w KRS), poświadczone przez stowarzyszenie.

Co będzie gdy odejdę do rezerwy?

Wszystkie pozwolenia na broń są bezterminowe. Zatem z chwilą przejścia żołnierza zawodowego do rezerwy nie traci on pozwolenia, a jego akta są przekazywane z Żandarmerii Wojskowej do właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji.
Kiedyś (przed 2000 rokiem) wydawano żołnierzom pozwolenia na broń ważne na czas służby wojskowej, ale już tak nie jest.

Powyższe informacje pobrane ze strony www.braterstwo.eu