Składki i opłaty

Składka Członkowska na 2024 r. wynosi 250 zł* / rok
* Składka Członkowska KŻR Podlasie nie obejmuje opłat za wydanie / przedłużenie licencji zawodniczej.

…………………………………………………………………………………………………

Wpłat składek członkowskich oraz uzupełniających można dokonywać:

1. W siedzibie KŻR Podlasie, Białystok, ul. Lewandowskiego 5

2. U skarbnika – Sławomira Karetko 512 811 381

4. Przelewem na konto:
LOK Białystok
nr konta: 25 1240 1095 1111 0010 1892 4795

W tytule należy wpisać „KŻR PODLASIE składka 2023 + imię i nazwisko”

W przypadku przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty  na kzrpodlasie@gmail.com

Dodaj komentarz