Nareszcie mamy Leoparda …

Nareszcie mamy Leoparda …
12

34

w 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku. 😉