Na III Międzynarodowej Biesiadzie Modelarzy

Z okazji dnia dziecka wystawiliśmy się z pokazem broni i strzelnicą pneumatyczną na III Międzynarodowej Biesiadzie Modelarskiej.

Pogoda dopisała, chociaż z okazji różnych imprez organizowanych w mieście było mniej ludzi niż w poprzednim roku.