GSP-55

Działać to ma jak czołg.

To nowy film z pozyskania promu samobieżnego.
Jeden z nich już uruchomiony i jeździ, nad drugim pracujemy!
Są jak wydmuszki, ale na swoim grzbiecie mogą wozić 60 ton, np. czołg Merida (T-55). Pracujemy nad czołgiem. Nasza sekcja Łączności i Misja Robotyka. Tak naszym zadaniem jest odbudowa stabilizatora działa. Trudne zadanie, ale już dziś wiem, że podołamy!